Uważają, że dla artystów niezależnych żadne drzwi nie są otwarte i wszystkie trzeba pracowicie wyważać. Mają jeszcze wiele planów, ale jak sami twierdzą – mówią tylko o tych zrealizowanych. Zadaliśmy...