Swoją znajomość z muzyką Neal Cassady najlepiej rozpocząć w wydaniu live. Przede wszystkim dlatego, że oparte w sporym stopniu na nieokrzesanej improwizacji numery nabierają na żywo mocniejszego charakteru. Brzmienie, chociaż...